Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedziba Nadleśnictwo Limanowa
Nadleśnictwo Limanowa
18 33 72 116, 18 33 72 218
18 33 72 218 wewn. 33

ul. Kopernika 3

34-600 Limanowa

Nadleśniczy
Jan Legutko
18 33 72 116 wewn. 11
Zastępca Nadleśniczego
Leszek Banaś
18 33 72 116 wewn. 12
Główny Księgowy
Maria Mikołajczyk
18 33 72 116 wewn. 13
Sekretarz
Bogusław Pawłowski
18 33 72 116 wewn. 16

Dział Gospodarki Leśnej

Magdalena Tomasiewicz
Specjalista Służby Leśnej ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 18 33 72 116, wewn. 21
Roman Krzysztof
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. pozyskania drewna
Tel.: 18 33 72 116, wewn. 20
Adam Chmiel
Specjalista Służby Leśnej ds. sprzedaży drewna
Tel.: 18 33 72 116, wewn. 15
Paweł Twaróg
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. gospodarki leśnej
Tel.: 18 33 72 116, wewn. 19

Stanowiska jednoosobowe

Piotr Rams
Inżynier Nadzoru
Tel.: 18 33 72 116, wewn. 16
Bernadeta Szewczyk
Starszy Referent ds. pracowniczych
Tel.: 18 33 72 116, wewn. 17

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Krystyna Janas
Starszy Referent ds. Administracyjnych
Tel.: 18 33 72 116, wewn. 10

Dział Księgowości

Sylwia Szewczyk
Księgowa
Tel.: 18 33 72 116 wewn. 14
Krystyna Kwaśny
Księgowa
Tel.: 18 33 72 116 wewn. 18

Posterunek Straży Leśnej

Zenon Duda
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 18 33 72 116 wewn. 24
Piotr Piechówka
Strażnik Leśny
Tel.: 18 33 72 116 wewn. 24