Wydawca treści Wydawca treści

Drzewostany reprezentatywne

Ekosystemy reprezentatywne to przykłady obszarów, na których – zgodnie z wskaźnikami FSC – nie prowadzi się żadnych działań gospodarczych.

Istotą takich powierzchni jest śledzenie, jak las rozwijałby się i funkcjonował bez ingerencji człowieka; m. in. po to by mieć punkt odniesienia dla oceny przyrodniczych skutków gospodarki leśnej. Przy okazji, możliwe jest osiągnięcie następujących celów:

• uniknięcie znaczących oddziaływań, jakie wynikałoby z konieczności udostępniania do gospodarki leśnej drzewostanów trudno dostępnych,

• przyczynienie się do osiągnięcia „właściwego stanu ochrony" leśnych siedlisk przyrodniczych w skali obszaru Natura 2000,

• uniknięcie ryzyka naruszenia przepisów o ochronie gatunkowej podczas prowadzenia gospodarki leśnej.

Szczegółowe informacje o ekosystemach reprezentatywnych na terenie Nadleśnictwa Limanowa można uzyskać pod adresem limanowa@krakow.lasy.gov.pl

Materiały do pobrania