Wydawca treści Wydawca treści

Drzewostany reprezentatywne

Przykłady ekosystemów o charakterze naturalnym lub zbliżonym do naturalnego (Representative Sample Area).

Zainteresowane strony mogą w sprawie drzewostanów reprezentatywnych kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:

limanowa@krakow.lasy.gov.pl