Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Zmiana zasad szacowania szkód łowieckich

Zmiana zasad szacowania szkód łowieckich

Nadleśnictwo Limanowa informuje, że z dniem 1 kwietnia 2018 roku weszła w  życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz  niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 651), która zmienia tryb szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych. Zgodnie z zapisem art. 46 pkt. 3 niniejszej nowelizacji, wniosek o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Według znowelizowanych przepisów, szacowania szkód dokonywać będzie zespół, w skład którego wchodzić będą: przedstawiciel gminy, zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz posiadacz gruntów. Art. 46d pkt.1 nowelizacji, mówi że właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.


Lista aktualności Lista aktualności

— Pozycji na stronie: 20
Wyświetlanie 1 - 20 z 55 rezultatów.